Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet Group: sąd rozpocznie postępowanie likwidacyjne

Warszawski Sąd Rejonowy wydał postanowienie o rozpoczęciu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację spółki Internet Group SA. Będziemy odwoływać się od tej decyzji kierując się dobrem Spółki i jej akcjonariuszy$. - mówi #Jan Ryszard Wojciechowski#, Prezes Zarządu Internet Group SA.

Postanowienie uprawomocni się w ciągu 7 dni.

Zarząd Spółki zamierza odwołać się od decyzji Sądu wskazując na prowadzone rozmowy z inwestorami zainteresowanymi zaangażowanie kapitałowym w poszczególne spółki Grupy.

Dzisiejsza decyzja Sądu nie jest po naszej myśli. Dołożyliśmy wielu starań, aby stworzyć realny program restrukturyzacji finansowej Spółki, pozyskaliśmy inwestorów, którzy deklarują wolę wejścia w struktury Grupy i wierzymy w jego powodzenie. Ponadto, uzyskaliśmy przychylność BRE Bank SA wobec naszych propozycji restrukturyzacyjnych. Będziemy odwoływać się od tej decyzji kierując się dobrem Spółki i jej akcjonariuszy. - mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group SA.