Internet Group przejmie 32,16% Ad.Net

Internet Group odkupi od spółki Net Internet 37 tys. akcji Ad.net, które stanowią 32,16% kapitału zakładowego spółki w zamian za swoje akcje, poinformowała firma Internet Group w komunikacie. Internet Group będzie mogło żądać reszty akcji Ad.Net za 12,4 mln zł.

Internet Group podwyższy swój kapitał zakładowy, w drodze emisji 1 mln 244 tys. akcji serii G i zaoferowania ich w ofercie prywatnej Net Internet, w zamian za wkład 37 tys. akcji w Ad.net.

Na mocy porozumienia Internet Group ma prawo żądania sprzedaży w ciągu 30 dni posiadanych przez Net Internet akcji Ad.net za cenę wynoszącą 12,40 mln zł. Net Internet na takich samych zasadach może zażądać kupna przez Internet Group reszty akcji Ad.net.

W wyniku realizacji porozumienia Internet Group S.A. posiadać będzie bezpośrednio 37 tys. 725 akcji akcji Ad.net S.A. oraz pośrednio poprzez spółkę zależną CR Media Consulting S.A. 79 tys 391 akcji Ad.net S.A. Łącznie wymienione akcje stanowią 99,83 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Ad.net S.A.

Źródło: ISI, Komunikat Internet Group