Internet Group odbija się na Call Center

Po bardzo ciężkim 2009 roku Internet Group zaczęła stabilizować swoją pozycję. Pierwszy kwartał zaowocował dodatnim wynikiem netto.

Ubiegły rok okazał się szczególnie feralny dla Internet Group. Spółka zakończyła go z ponad 123 mln zł straty.

Pierwszy kwartał br. może wskazywać na to, że spółka zaczęła stabilizować swoją pozycję. Grupa kapitałowa uzyskała w tym okresie ponad 1 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, gdy spółka zanotowała stratę.

Przychody w I kwartale spadły o 60 proc. i wyniosły 21,3 mln zł.

Motorem działalności spółki w pierwszych miesiącach roku była platforma Call Center. Ponad 65,1% przychodów Grupy zrealizowała właśnie platforma. Za 29,2% przychodów odpowiadała Platforma Marketingowego Wsparcia Sprzedaży, która jednak z uwagi na skomplikowaną sytuację spółki CR Media Consulting najbardziej obciążyła swoją stratą wyniki Grupy Kapitałowej. PMWS wygenerowała stratę EBITDA na poziomie 1,9 mln zł, podczas gdy Platforma Call Center zrealizowała wynik EBITDA na poziomie 1,3 mln zł.

Internet Group odbija się na Call Center

"Pomimo tego, że wyniki Internet Group po I kwartale 2010 r. nie są satysfakcjonujące, pozwalają nam wierzyć, że wdrażany obecnie program restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ma duże szanse powodzenia" - mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group SA. - Pracujemy z determinacją i przekonaniem, że do połowy 2011 r. ograniczymy poziom zadłużenia wobec głównego banku finansującego o 70 mln PLN

Jak twierdzi prezes Wojciechowski, dużym wsparciem dla spółki ma być zaangażowanie się spółki MCI Management w proces restrukturyzacji Internet Group.