Internet Group gotowe na giełdę

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Internet Group S.A. Spółka zamierza sprzedać w ofercie publicznej 11 mln 424 tys. 25 akcji serii F. W wyniku emisji powstanie jedna grupa kapitałowa łącząca spółki CR Media Consulting S.A. oraz Internet Group S.A. Oferującym akcje Internet Group S.A. jest Dom Maklerski PKO BP.

Głównymi filarami działalności grupy będą: Platforma biznesowa, Platforma mediowa, E-marketing i M-marketing oraz Media on-line - podaje Internet Group w komunikacie.

Internet Group S.A. jest integratorem rozwiązań dla biznesu w zakresie teleinformatyki, dostawcą szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych dla klientów bieznesowych. W 2006 roku Internet Group S.A. wypracowało przychody ze sprzedaży w wysokości 15 mln zł. zł, zysk netto wyniósł 275 tys. zł.

CR Media Consulting S.A. tworzy grupę kapitałową. Jest podmiotem dominującym spółek Ad.net S.A., Sabela Media Polska Sp. z o.o., Ad Meritum Sp. z o. o. oraz Interactive Marketing Partner Polska Sp. z o.o. W 2006 roku grupa kapitałowa CR Media Consulting SA. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 173 mln. zysk netto wyniósł 6,87 mln zł.

Według prognoz, zbadanych przez biegłego rewidenta, sporządzonych przy założeniu, że nowa emisja akcji i w rezultacie integracja Internet Group S.A. oraz CR Media Consulting S.A. nastąpi 1 maja 2007 roku, Grupa osiągnie w 2007 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 192 mln zł zł, a zysk netto wyniesie 8,4 mln zł.

Internet Group szacuje, że maksymalnie pozyska z emisji 171 mln zł. z czego 120 -132 mln zł chce przeznaczyć na inwestycje wymienione poniżej:

- 38 mln zł na akwizycyję firmy badawczej i monitorującej rynek reklamowy, która uzupełni komptencje CR Media Consulting. Dzięki temu ma zostać zbudowana "zintegrowana platforma internetowa wspomagająca proces planowania i zakupu mediów".

- 12 mln zł na rozbudowanie portalu Pino.pl. Ma się w nim znaleźć: platforma komunikacyjna (audio, wideo), e-wydania prasy, interaktywne mapy, wyszukiwarka kontekstowa, porównywarka cen, radio i TV internetowa. W tym roku Pino.pl chce mieć 8 mln użytkowników miesięcznie.

- 15 mln zł na zakup udziałów w spółce oferującej treści telewizyjne, z którą spółka CR Media podpisała "Kluczowy zarys warunków transakcji nabycia akcji".

- 6 do 8 mln zł na dostawcę technologii dystrybucji treści w internecie oraz w telefonach komórkowych i twórców kanałów telewizyjnych , które można uruchomić w internecie.

- 5 do 7 mln zł na akwizycję spółki działającej w zakresie mobile-marketingu.

- 8 do 12 mln zł na zakup podmiotów dostarczających klientom biznesowym niszowych rozwiązań teleinformatycznych.

- 36-40 mln zł na poszerzenie oferty o szerokopasmowy dostęp do internetu oraz telekomunikacyjne usługi produktowe i abonamentowe.

---

Internet Group pomyliło się w prospekcie emisyjnym. Spółka chce pozyskać z giełdy 120-132 mln zł. W prospekcie napisała, że z publicznej emisji chce pozyskać 171 mln zł. Spółka wyemituje 11.424.05 akcji serii F z czego 4,87 mln akcji ma być przeznaczone na zakup akcji CR Media od funduszu Baring BCEF investment.

Jeśli podzieli się kwotę 171 mln zł przez 11.424.05 akcji, okazuje się, że cena jednej akcji wynosi prawie 15 zł. Gdy teraz tą kwotę przemnożymy na akcje, które mają być przeznaczone na wykup CR Media od Baringa otrzymujemy kwotę ok 73 mln zł.

Odejmując 73 mln zł od 171 mln zł - maksymalnej kwoty z emisji, otrzymujemy 98 mln zł. Czyli spółce brakuje 22-32 mln zł na deklarowane inwestycje.

"Wyjaśnimy to jak najszybciej. Wiemy, że potrzebujemy 120-132 mln zł. Kwota 171 mln zł jest nieaktualna." - mówił Józef Jerzy Jędrzejczyk na spotkaniu dotyczącym publikacji prospektu emisyjnego. Na błąd zwrócił uwagę dziennikarz Gazety Prawnej Tomasz Świderek.

Rozpoczęcie publicznej oferty ma nastąpić 2 kwietnia, budowanie księgi popytu zarówno dla inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych od 2 do 4 kwietnia. Cena emisyjna akcji ma zostać podana 5 kwietnia.

Aktualizacja: 21 marca 2007 16:20

Spółka Internet Group zgłosiła Komisji Nadzoru Finansowego aneks do prospektu emisyjnego jako "omyłkę pisarską".

Jednocześnie spółka informuje, że nawet gdyby z emisji została pozyskana kwota niewystarczająca do przeprowadzenie wszystkich podanych w prospekcie inwestycji, to spółka pozyska resztę środków z kredytu bankowego.

Aktualizacja: 21 marca 2007 15:37

Dodaliśmy informację o pomyłce w prospekcie emisyjnym Internet Group S.A.

Aktualizacja: 21 marca 2007 09:42

Dostępny jest już prospekt emisyjny Internet Group.

Do newsa dodaliśmy informację o tym na co spółka chce przeznaczyć środki pozyskane z emisji.