Internet Group: 123,6 mln zł straty w ubiegłym roku

Grupa Kapitałowa Internet Group SA w 2009 roku wypracowała przychody na poziomie 174,8 mln zł, odnotowując stratę netto w wysokości 123,6 mln zł.

Wyniki prezentują się mniej korzystnie niż w roku 2008. Według spółki, powodem są tu inwestycje Grupy Kapitałowej oraz spowolnienie gospodarcze, które w znaczącym stopniu dotknęło główne rynki mediów i reklamy, na których funkcjonuje Internet Group.

Na stratę netto w wysokości 123,6 mln zł wpłynęły trzy główne czynniki:

- odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 73,7 mln zł

- strata z działalności zaniechanej w wysokości 30,7 mln zł

- koszty finansowe w wysokości 11,3 mln zł związane z regulacją zobowiązań spółki.

Zarząd planuje przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do zmniejszenia zadłużenia spółki, m.in. poprzez sprzedaż wybranych aktywów, zaangażowanie inwestorów w część spółek zależnych, konwersję części zadłużenia wobec głównego banku finansującego na kapitał oraz nową emisję akcji.

Grupa Kapitałowa Internet Group SA w 2009 roku wypracowała przychody na poziomie 174,8 mln zł, w porównaniu z 306,8 mln zł w 2008 r. Pomimo spadku przychodów w roku 2009, Zarząd prowadzi intensywne działania związane z integracją pionów internetowych, technologicznych i call center widząc w tych obszarach potencjał rozwoju i dynamicznego wzrostu.

Motorami przychodów w roku 2010 roku w opinii Zarządu spółki będą następujące piony:

- Platforma On-line, czyli grupa serwisów i narzędzi zintegrowana po wspólną marką pino.pl (Grupa Pino), odnotowuje dynamicznie rosnącą liczbę użytkowników.

- Platforma Call Center, największa w Polsce grupa firm działających na rosnącym rynku usług outsourcingu call center, atrakcyjnym zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Jej strategia rozwoju przewiduje m.in. ewolucję w stronę działalności typu Business Process Outsourcing w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta z wykorzystaniem nowych mediow i nowych technologii - wsparcie marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, dalszy rozwój działalności cross/border multilingual call center oraz Rozszerzenie wachlarza usług i produktów w oparciu o technologię innych spółek w grupie.

"Zarząd Internet Group z końcem lutego przedstawił pierwszą część programu uzdrowienia finansów spółki, którego główny celem jest ograniczenie w ciągu półtora roku zadłużenia względem głównego banku finansującego o 70%, zmiana działalności operacyjnej nie wykluczająca zaangażowania nowych inwestorów w poszczególne spółki zależne oraz zmiany operacyjne i produktowe, które pozwolą wkrótce zaprezentować rynkowi skuteczną, efektywną i prokliencką i kompleksową ofertę nowego Internet Group" - mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group.

"Choć rok 2009 zamykamy z wieloma trudnymi doświadczeniami, wprowadzone przez nas dotychczasowe zmiany i wizja działań na kolejne kwartały pozwala nam spojrzeć w przyszłość z optymizmem. Podjęliśmy wyzwanie przywrócenia Internet Group na drogę sukcesu i z determinacją realizujemy koleje jej etapy. Spółka prowadzi aktywna politykę komunikacyjną zarówno z klientami, jak i inwestorami. Zapewniam, że będziemy na bieżąco starali się w sposób wyczerpujący odpowiadać na wszelkie pytania" - dodaje Prezes Wojciechowski.