Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet Designers – wdrożenia Unity

Wrocławska spółka stworzyła w oparciu o własną platformę zarządzania zawartością Unity serwisy internetowe dla m.in. Siemensa i Ericssona.

To pierwsze serwisy wykonane przez Internet Designers w oparciu o własny system zarządzania zawartością webUnit. ID stworzyła nowe serwisy internetowe dla firm Vector, Siemens, Hays i Ericsson. Autorskie rozwiązanie firmy, oparte na technologii XML i Java, ułatwia publikowanie, administrowanie i archiwizację informacji w serwisach internetowych.

Rozwiązanie wdrażane przez wrocławską spółkę jest częścią internetowej platformy Unity, w skład której wchodzą także moduły intraUnit i bizUnit. System jako całość spełnia funkcje aplikacji CRM, wspomaga zarządzanie obiegiem informacji wewnątrz firmy i zarządzanie kanałami dystrybucji. Jak zapewniają przedstawiciele Internet Designers, Unity jest w pełni przystosowana do integracji z systemami ERP i platformami B2B lub B2C.