Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet Designers nad kreską w 2001

W 2001 roku Internet Designers odnotował wzrost przychodów o 70 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Firma odnotowała także po raz piąty z rzędu zysk netto w skali roku, jednak wyniki były gorsze od prognoz.

Przychody firmy wyniosły 4,2 mln zł ( w 2000 roku 2,45 mln zł). Firma od początku istnienia odnotowuje zysk netto – w roku ub. wyniósł on 0,1 mln zł (rok wcześniej 53 tys. zł). Co godne podkreślenia, Internet Designers utrzymał jednocześnie poziom zatrudnienia. Osiągnięty wynik jest zarazem znacznie niższy od oczekiwań – firma prognozowała uzyskanie w 2001 roku 8 mln zł przychodów i wypracowanie zysku w wysokości 0,8 mln zł.

Według informacji ID, inwestycja w uruchomione w ub. roku Centrum Hostingowe, obsługujące średnie i duże aplikacje internetowych już się zwróciła. Centrum obsługuje m.in. CAL Company Assistance, Communication Partners, ING Securities, JTT Computer, Nestle Polska, Rockfon, Travelplanet.pl.).

W ub. roku Internet Designers wprowadził ponadto oprogramowanie wspomagające działalność biznesową - platformę UNITY (zestaw trzech aplikacji wspomagających funkcjonowanie firm), oraz aplikację handlu elektronicznego B24, zrealizowaną wspólnie z QAD Polska. Dla obu linii produktowych realizowane są pierwsze umowy partnerskie i wdrożenia.