Internet Designers nad kreską w 2001

W 2001 roku Internet Designers odnotował wzrost przychodów o 70 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Firma odnotowała także po raz piąty z rzędu zysk netto w skali roku, jednak wyniki były gorsze od prognoz.

Przychody firmy wyniosły 4,2 mln zł ( w 2000 roku 2,45 mln zł). Firma od początku istnienia odnotowuje zysk netto – w roku ub. wyniósł on 0,1 mln zł (rok wcześniej 53 tys. zł). Co godne podkreślenia, Internet Designers utrzymał jednocześnie poziom zatrudnienia. Osiągnięty wynik jest zarazem znacznie niższy od oczekiwań – firma prognozowała uzyskanie w 2001 roku 8 mln zł przychodów i wypracowanie zysku w wysokości 0,8 mln zł.

Według informacji ID, inwestycja w uruchomione w ub. roku Centrum Hostingowe, obsługujące średnie i duże aplikacje internetowych już się zwróciła. Centrum obsługuje m.in. CAL Company Assistance, Communication Partners, ING Securities, JTT Computer, Nestle Polska, Rockfon, Travelplanet.pl.).

W ub. roku Internet Designers wprowadził ponadto oprogramowanie wspomagające działalność biznesową - platformę UNITY (zestaw trzech aplikacji wspomagających funkcjonowanie firm), oraz aplikację handlu elektronicznego B24, zrealizowaną wspólnie z

. Dla obu linii produktowych realizowane są pierwsze umowy partnerskie i wdrożenia.