Internet - 2 zł za godzinę

TP SA obniżyła opłaty za połączenia z Internetem w sieci ISDN.

Od 1 października br. abonenci usług OCTOPUS ISDN z dostępem 2B + D (Octopus S) mogą korzystać z 30-godzin. ryczałtu połączeń z Internetem. Opłata miesięczna wynosi w proponowanym ryczałcie 60 zł + VAT (64,20 zł brutto). Można z niego korzystać za pośrednictwem dwóch ogólnopolskich numerów dostępowych: 0-20 21 22 i 0-20 24 22.

Jednemu dostępowi OCTOPUS S (2B + D) przysługuje w ramach ryczałtu 30 godz. w miesiącu. W przypadku wykorzystywania do połączeń z Internetem dwóch kanałów B, połączenie na każdym z kanałów jest traktowane osobno. W takim wypadku połączenia z obu kanałów obciążają tę samą miesięczną pulę 30 godzin.

Czas połączeń jest naliczany na tych samych warunkach przez całą dobę, z dokładnością do sekundy. Po wykorzystaniu limitu godzin, połączenia z Internetem rozliczane są na każdym kanale osobno, w impulsach co 3 lub 6 minut, wg taryfy przewidzianej dla danej pory dnia.

Wcześniej, od początku września br., Telekomunikacja Polska wprowadziła zryczałtowaną opłatę za 30 godz. dostępu poprzez linie analogowe. Z tej taryfy mogą korzystać abonenci pakietów: „standardowy” i „aktywny”.