Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internauta to "drażliwa bestia"

Firma badawcza Taylor Nelson Sofres przeprowadziła sondaż wśród amerykańskich internautów, pytając, co najbardziej denerwuje ich podczas przeglądania stron w Sieci. W badaniu uczestniczyło ok. 2,5 tysiąca użytkowników Internetu, wśród których najwięcej (prawie 35 %) za najbardziej drażniące uznało wyskakujące okienka reklamowe pop-up.

Na drugim miejscu rankingu "najbardziej drażniących rzeczy w Internecie" znalazła się konieczność rejestracji i logowania, aby uzyskać dostęp do zasobów niektórych witryn - takiej odpowiedzi udzieliło 16,7 % badanych. Nieco mniej, bo 15,7 % ankietowanych najbardziej drażni wymóg instalowania dodatkowego oprogramowania, aby móc obejrzeć niektóre strony.

Wolno ładujące się strony denerwują nieco ponad 9 % internautów, a linki odsyłające do nieistniejących dokumentów - 4,7 %.

Wśród odpowiedzi użytkownicy Sieci podawali również:

- utrudniona nawigacja po stronach (wywołana m.in. trudnościami w odnajdywaniu stron, czy koniecznością "przeklikiwania się" przez wiele zasobów

jednej witryny) - 4,1 %

- nieaktualna zawartość - 3,1 %

- brak informacji o możliwościach kontaktu z właścicielem strony (można tylko wypełnić formularz) - 2,6 %

- automatyczne odtwarzanie dźwięku i wideo - 2 %

- brak możliwości użycia przycisku "Wstecz" w przeglądarce - 1,7 %

- nieefektywna wyszukiwarka na stronie - 1,6 %

- zbyt wielka ilość multimedialnych "fajerwerków" na stronie - 1,5 %

- ruchomy tekst - 0,9 %

- otwieranie linku w nowym oknie - 0,3 %

- niestetyczny wygląd (zły dobór kolorów, czcionek itp.) - 0,3 %

- żadne z powyższych - 0,9 %

Zirytowani internauci w zdecydowanej większości (aż 75 %) zdecydowani są nie wchodzić już na taką witrynę. Co ciekawe, tylko 1/4 ankietowanych zadeklarowała, że zgłosiłaby swoje uwagi właścicielom strony.

A co Was najbardziej denerwuje w Internecie? Zapraszamy do udziału w sondzie PC World.

Więcej informacji: eMarketer.