Interia zwiększa zyski

Krakowski portal Interia.pl osiągnął w dwóch pierwszych kwartałach 2005 r. zysk netto w wysokości 1,193 mln zł - wskazuje bieżący raport finansowy spółki.

Drugi kwartał br. spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 1,083 mln zł, poprawiając wyniki z pierwszego kwartału br. o 885%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zysk netto uzyskany przez portal w II kwartale br. zwiększył się o 2,18 mln zł.

Wyniki za drugi kwartał br. są nie tylko potwierdzeniem tego, że Interia.pl może i zamierza być zyskowna - powiedział Jacek Pasławski, prezes zarządu spółki.

W II kwartale br. spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 10,251 mln zł, co w porównaniu do 7,635 mln zł w II kwartale 2004 r. oznacza wzrost o 34%.

W całym pierwszym półroczu br. spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 17,190 mln zł, czyli o 37% wyższe w stosunku do analogicznych danych sprzed roku, przy zdecydowanej przewadze przychodów gotówkowych nad barterowymi. W pierwszym półroczu br. przychody gotówkowe Interii zwiększyły się o 57% w stosunku do osiągniętych w pierwszym półroczu 2004 r.

W II kwartale Interia znacząco poprawiła wszystkie wskaźniki rentowności, mające jeszcze w zeszłym roku wartości ujemne. Wskaźnik rentowności operacyjnej wyniósł ponad 10% dla II kwartału br. i 6,7% dla I półrocza 2005 r. Z kolei zysk EBITDA za II kwartał wyniósł 2,058 mln zł, zaś za I półrocze br. - 3,19 mln zł.