Interia zmniejsza stratę i zwiększa przychody

Zarząd Interii opublikował raport za trzeci kwartał. Wynika z niego, że przychody spółki wyniosły 5,5 mln zł i były o 19,3% wyższe niż rok wczesniej (4,61 mln zł).

Interia.pl SA miała 1,09 mln zł straty netto w trzecim kwartale 2004 roku, wobec 1,41 mln zł straty w III kw. 2003 r. Obroty spółki wzrosły o 43,5% i wyniosły 18 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 12,54 mln zł.

Spółka jest wciąż na minusie, ale nowy zarząd firmy z opymizmem patrzy w przyszłość. Za trzeci kwartał br. Interia wykazała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 3 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego spółka miała stratę w wysokości 221 tys. zł. - Barterowe wydatki spółki, związane z przeprowadzoną kampanią reklamową usług pocztowych i wybranych serwisów internetowych, nie zrównoważone w okresie sprawozdawczym odpowiadającymi im przychodami barterowymi, pociągnęły nasz wynik finansowy nieco w dół - skomentował wyniki spółki Jacek Pasławski, prezes zarządu. - Ważniejsze jest jednak to, że przychody gotówkowe portalu w III kwartale bieżącego roku wzrosły o 56% w porównaniu z III kwartałem roku 2003. To dobrze wróży wynikom spółki za cały bieżący rok - informuje zarząd.

To, co przypuszczalnie najbardziej cieszy zarząd portalu, to ponad 50% wzrost rynku reklamy internetowej w bieżącym roku. Przychody gotówkowe z reklam w portalu wzrosły o ponad 70% w trzecim kwartale.