Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Interia zmniejsza stratę i zwiększa przychody

Zarząd Interii opublikował raport za trzeci kwartał. Wynika z niego, że przychody spółki wyniosły 5,5 mln zł i były o 19,3% wyższe niż rok wczesniej (4,61 mln zł).

Interia.pl SA miała 1,09 mln zł straty netto w trzecim kwartale 2004 roku, wobec 1,41 mln zł straty w III kw. 2003 r. Obroty spółki wzrosły o 43,5% i wyniosły 18 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 12,54 mln zł.

Spółka jest wciąż na minusie, ale nowy zarząd firmy z opymizmem patrzy w przyszłość. Za trzeci kwartał br. Interia wykazała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 3 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego spółka miała stratę w wysokości 221 tys. zł. - Barterowe wydatki spółki, związane z przeprowadzoną kampanią reklamową usług pocztowych i wybranych serwisów internetowych, nie zrównoważone w okresie sprawozdawczym odpowiadającymi im przychodami barterowymi, pociągnęły nasz wynik finansowy nieco w dół - skomentował wyniki spółki Jacek Pasławski, prezes zarządu. - Ważniejsze jest jednak to, że przychody gotówkowe portalu w III kwartale bieżącego roku wzrosły o 56% w porównaniu z III kwartałem roku 2003. To dobrze wróży wynikom spółki za cały bieżący rok - informuje zarząd.

To, co przypuszczalnie najbardziej cieszy zarząd portalu, to ponad 50% wzrost rynku reklamy internetowej w bieżącym roku. Przychody gotówkowe z reklam w portalu wzrosły o ponad 70% w trzecim kwartale.