Interia zmniejsza stratę

Interia.pl ogłosiła swoje wyniki finansowe. W tym roku spółka zmniejszyła stratę netto o prawie 3,5 mln zł w porównaniu z 2002 rokiem. Zarząd deklaruje, że firma już wkrótce uzyska samowystarczalność finansową.

W 2003 roku przychody spółki Interia.pl wyniosły ponad 18 mln zł (o 1,2 mln więcej niż w 2002 roku). Spółce udało się zmniejszyć stratę operacyjną (o prawie 4 mln zł) oraz stratę netto (o niecałe 3,5 mln zł).

Wskaźnik EBITDA wyniósł w ubiegłym roku -503 tys zł. Dla porównania w 2002 roku zysk operacyjny powiększony o amortyzację osiągnął poziom –3,9 mln zł.

„Wyniki finansowe ubiegłego roku pokazują, iż Interia.pl jest na granicy dodatniej rentowności na poziomie EBITDA” - powiedział Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu spółki - ”Ich osiągnięcie było możliwe przede wszystkim dzięki utrzymaniu niskiego poziomu kosztów przy jednoczesnym, dynamicznym wzroście sprzedaży gotówkowej zarówno na rynku reklamowym jak i w pozostałych sektorach”

Interia zakłada, że w tym roku osiągnie dodatni wskaźnik EBITDA, a w 2005 roku zysk netto.