Interia zleci audyt

Zarząd portalu postanowił zlecić rewidentowi ponowne badanie sprawozdań finansowych za lata 1999-2000.

W opublikowanym dzisiaj oficjalnym komunikacie zarząd portalu przedstawił swoje stanowisko w sprawie prospektu emisyjnego. Fakt podpisania badania przez matkę jednego z członków rady nadzorczej Interii i zarazem prezesa firmy audytorskiej POLINVEST AUDIT tłumaczy w znany już sposób. Mianowicie biegły rewident, który badał sprawozdanie Interii, „nie pozostawał w dyspozycji" POLINVEST podczas sporządzania prospektu. Zdaniem zarządu Interii podpisanie badania przez Janinę Niedośpiał miało charakter czysto formalny, ponieważ badania dokonała w istocie Maria Wójtowicz, która z władzami spółki nie jest związana w żaden sposób.

Aby wyjaśnić sprawę do końca Interia zleci jeszcze jedno badanie sprawozdań finansowych za lata 1999-2000 przez biegłego rewidenta.

KPWiG prawdopodobnie nie anuluje dopuszczenia akcji portalu do publicznego obrotu, choć może ponowić badanie prospektu emisyjnego. Jeżeli sprawozdania finansowa okażą się poprawne, to portalu nie czekają raczej żadne sankcje.