Interia z dodatnim wynikiem

Interia.pl po raz pierwszy w przyniosła dodatni kwartalny wynik finansowy na poziomie EBITDA. W IV kwartale 2002 r. wskaźnik ten wyniósł 341 tysięcy złotych.

W porównaniu z ostatnim kwartałem 2001 r. wynik osiągnięty przez spółkę na poziomie EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja), poprawił się o 2,88 mln zł. EBITDA obliczona w skali całego roku 2002 wykazuje stratę w wysokości niemal 3,9 mln zł, ale wynik taki oznacza zdecydowaną poprawę w stosunku do roku poprzedniego, kiedy strata ta wyniosła 10,3 mln zł. Zmniejszyła się także strata operacyjna spółki z 13,8 mln w roku 2001 do 10 mln za rok 2002.

Na taki wynik wpływ miały rekordowe w IV kwartale przychody ze sprzedaży, wynoszące ponad 7 mln zł, w porównaniu do IV kwartału roku 2001, kiedy przychody te wyniosły 5,7 mln zł. Przychody spółki ze sprzedaży wyniosły w skali całego roku ponad 17 mln zł i były o ponad 5% wyższe niż rok wcześniej (16,2 mln zł).

Osiągnięty wynik był, zdaniem zarządu spółki, możliwy dzięki restrukturyzacji kosztów działania portalu oraz uzyskaniu wielu nowych źródeł przychodów. Sprawdzić się miała strategia zwiększania udziału przychodów pozareklamowych w ogólnych przychodach portalu, w tym rozwoju usług płatnych adresowanych do odbiorców indywidualnych jak i do firm.