Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Interia: ponad 12 mln zł przychodu w I półroczu

Z raportu finansowego spółki wynika, że portal Interia.pl zmniejszył w minionym półroczu stratę o 38,9%. Wzrosły przychody ze sprzedaży produktów.

W minionym półroczu strata Interii.pl wyniosła 1,85 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku strata ta wyniosła 3,02 mln zł.

Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły. W pierwszym półroczu br. wygenerowały kwotę 12,49 mln zł. Z kolei w minionym półroczu ubiegłego roku stanowiły 7,93 mln zł.

Dodajmy, że obecny prezes Interii - Tomasz Jażdżyński - zostanie odwołany ze swojego stanowiska 8 października br.