Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Interia.pl przystąpiła do systemu ESPI

Krakowska spółka poinformowała o przystąpieniu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Począwszy od dziś Interia będzie w tym systemie przekazywała raporty bieżące i okresowe. ESPI ma od przyszłego roku zastąpić starego Emitenta.

Elektroniczny System Przekazywania Informacji został zbudowany i jest administrowany przez informatyków KPWiG. Spółki giełdowe mają czas do końca tego roku, aby zmienić sposób przekazywania wiadomości rynkowi.

Interia.pl począwszy od dzisiaj przeszła na nowy system ESPI. Tym samym w nowym formacie będzie przekazywała swoje raporty bieżące i okresowe.

Do tej pory spółki publiczne swoje obowiązki informacyjne wobec Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wypełniały, korzystając z Emitenta - systemu, który oparty jest na poczcie elektronicznej.

Emitent przestanie działać od 1 stycznia 2005 roku.