Interia pierwszą spółką internetową na giełdzie

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła w środę do publicznego obrotu 6.568.950 akcji Interii.pl. Według „Gazety Wyborczej” cena jednej akcji wynosi 28 zł, z czego wynika że wartość pierwszej emisji akcji portalu opiewa na 184 mln zł.

Prawdopodobnie akcje portalu sprzedawane będą na rynku pierwotnym już w 1 kwartale 2001 r. Otwarcie publicznej subskrypcji ma nastąpić 31 stycznia, a jej zamknięcie 6 lutego przyszłego roku. Publiczna subskrypcja akcji serii E zostanie poprzedzona procesem budowy księgi popytu, który odbędzie się w dniach 15-18 stycznia. Spółka wymienia wśród wielu czynników ryzyka związanych z nabyciem jej akcji m. in. ryzyko utraty popularności, ryzyko wzrostu konkurencji na rynku portali oraz ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku e-commerce.

Interia.pl planuje debiut na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych, a oferującym jest Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego. Środki z publicznej emisji zostaną przeznaczone na uczestnictwo spółki w procesie konsolidacji podmiotów działających w branży internetowej, inwestycje w nowe technologie oraz uzyskanie środków na działalność marketingowo-promocyjną.

Krakowski portal wyprzedził w ten sposób liderów rynku - Onet, Wirtualną Polskę, a także Arenę, która także jako jedna z pierwszych zapowiadała, że wprowadzi swoje akcje do obrotu giełdowego.

Interia.pl rozpoczęła działalność w marcu tego roku, a plany wejścia na giełdę powstały już na przełomie września i października. Właścicielem portalu jest która posiada 49% akcji firmy oraz Radio Muzyka Fakty z 42% udziałów. Kapitał akcyjny Interii wynosi 4,927 tys. zł.

Według raportu banku inwestycyjnego Schroder Salomon Smith Barney dotyczącego polskich spółek informacyjnych, wycena Interii ma być punktem odniesienia dla wartości innych spółek teleinformacyjnych.