Interia: na minusie, ale wskaźniki rosną

Interia.pl S.A. ogłosiła wyniki finansowe uzyskane w IV kwartale i w całym 2004 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 8 mln 528 tys. zł, co w porównaniu do IV kwartału 2003 roku stanowi o wzroście o 47,9% z poziomu 5 mln 766 tys. zł. W całym 2004 roku Interia uzyskała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 26 mln 526 tys. zł.

Przychody w całym ubiegłym roku wzrosły o 44,9% z poziomu 18 mln 311 tys. zł. Portal wciąż nie może pochwalić się zyskami netto. Strata netto w IV kwartale 2004 roku wyniosła 370 tys. zł, co w porównaniu do straty w analogicznym okresie 2003 roku wynoszącej 1 mln 555 tys. zł stanowi o jej zmniejszeniu o 76%.

W całym 2004 roku strata netto wyniosła 3 mln 308 tys. zł. Całoroczna strata netto zmniejszyła się więc o 45%, z poziomu 5 mln 982 tys. zł w 2003 roku.

Spółka wykazała kwartalny zysk na poziomie EBITDA w wysokości 615 tys. zł, oraz 618 tys. zł za cały 2004 rok. W 2003 roku ten wskaźnik był ujemny - w za IV kwartał 2003 roku wyniósł -270 tys. zł, za cały 2003 rok -491 tys. zł.

Na poziomie EBITDA Interia.pl S.A. uzyskała więc rentowność.