Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Interia na 103

Krakowski portal poinformował, że w ostatnim kwartale ub. roku odnotował 5,7 mln zł przychodów – o 103% więcej niż rok wcześniej.

W IV kwartale 2000 roku Interia miała 2,8 mln zł przychodów. W ostatnim kwartale 2001 roku, oprócz znacznego wzrostu sprzedaży, spółka odnotowała zmniejszenie straty netto z 3,9 do 3,3 mln zł. Interia zmniejszyła w tym okresie zadłużenie do 1,8 mln zł. Strata operacyjna powiększyła się natomiast nieznacznie do 3,93 mln zł.

Na koniec IV kwartału 2001 Interia dysponowała 9,1 mln zł w gotówce.