Interia jeszcze nie rentowna

Interia.pl przedstawiła raport finansowy za trzeci kwartał br. Wynika z niego, że firma poprawiła nieco swoje wyniki finansowe. Przychody spółki utrzymały się jednak na niezmienionym niemal poziomie.

Jak twierdzą przedstawiciele giełdowej Interii, poprawa kondycji finansowej (korzystniejszy bilans zysków i strat) jest efektem przeprowadzonej restrukturyzacji i zmiany modelu biznesowego spółki. Restrukturyzacja, polegająca m.in. na licznych zwolnieniach, znacznie obniżyła koszty działalności, w tym koszty osobowe spółki o ok. 45%. Jak wynika z raportu, poprawie uległa zarówno strata operacyjna, jak i strata netto. Pierwsza zmniejszyła się z 3 649 tys. zł w III kwartale 2001 r. do 2 220 tys. zł w III kwartale br. Strata netto w analogicznych okresach wyniosła odpowiednio 2 988 tys. zł i 2 135 tys. zł.

Największy progres widać jednak na poziomie wskaźnika EBITDA, który – jak twierdzi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu spółki - w największym stopniu oddaje operacyjną efektywność prowadzonej działalności, gdyż obrazuje wyniki spółki bez obciążającego koszty narzutu amortyzacji. W stosunku do III kwartału ubiegłego roku strata na tym poziomie zmniejszyła się z 2 768 tys. zł do 649 tys. w roku bieżącym, czyli ponad czterokrotnie.