Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Interia idzie na giełdę

Interia.pl złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt emisyjny w celu dopuszczenia jej akcji do publicznego obrotu.

Portal internetowy Interia.pl został założony przez krakowską firmę informatyczną ComArch i radio RMF FM. Firmy na razie nie podały żadnych szczegółów dotyczących zawartości prospektu. Już wcześniej mówiono, że Interia chce zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w przyszłym roku. Do publicznego obrotu miałoby trafić ok. 20 procent akcji spółki z nowej emisji.

Wcześniej inny portal Arena.pl ogłosił, że także wejdzie na giełdę w przyszłym roku i już przygotowuje emisję akcji o wartości 30-40 mln dolarów przeznaczonych do publicznego obrotu.