Interia: 1,16 mln zł zysku za 1 kw.

Przychody krakowskiego portalu w pierwszych trzech miesiącach br. wyniosły 11 mln zł. Ich dynamika w stosunku do I kw. ubiegłego roku wyniosła 59,2%.

Przychody z reklamy internetowej wzrosły w 1 kw. o 74,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W pierwszych trzech miesiącach spółka zarobiła 1,61 mln zł, podczas gdy rok wcześniej - 110 tys. zł.

Dobre wyniki, osiągnięte w pierwszym kwartale br., uznawanym w branży za słabszy okres, bardzo nas cieszą i dobrze rokują na przyszłość, zwłaszcza, że udaje się nam kontynuować politykę dywersyfikacji źródeł przychodów, która przynosi konkretne efekty - wyjaśnia Jacek Pasławski, prezes zarządu Interii.

W I kwartale br. Interia polepszyła rentowność sprzedaży, która wyniosła 8,8% w stosunku do 1,5% w I kw. 2005 r. Wskaźnik rentowności

operacyjnej ukształtował się na poziomie 10,2%, w odniesieniu do 1,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku.