Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Interia: 1,16 mln zł zysku za 1 kw.

Przychody krakowskiego portalu w pierwszych trzech miesiącach br. wyniosły 11 mln zł. Ich dynamika w stosunku do I kw. ubiegłego roku wyniosła 59,2%.

Przychody z reklamy internetowej wzrosły w 1 kw. o 74,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W pierwszych trzech miesiącach spółka zarobiła 1,61 mln zł, podczas gdy rok wcześniej - 110 tys. zł.

Dobre wyniki, osiągnięte w pierwszym kwartale br., uznawanym w branży za słabszy okres, bardzo nas cieszą i dobrze rokują na przyszłość, zwłaszcza, że udaje się nam kontynuować politykę dywersyfikacji źródeł przychodów, która przynosi konkretne efekty - wyjaśnia Jacek Pasławski, prezes zarządu Interii.

W I kwartale br. Interia polepszyła rentowność sprzedaży, która wyniosła 8,8% w stosunku do 1,5% w I kw. 2005 r. Wskaźnik rentowności

operacyjnej ukształtował się na poziomie 10,2%, w odniesieniu do 1,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku.