Intelnet - nowy wymiar Sieci

Intel prowadzi prace nad... nową wersją Internetu. PlanetLab ma być swego rodzaju warstwą nałożoną na zasoby Internetu, systematyzującą obieg informacji i pozwalającą na szybsze i lepsze wykorzystywanie zasobów Sieci. Podczas ogłoszenia tych planów Patowi Gelsingerowi z Intela, towarzystwa dotrzymywał Vinton Cerf, jeden z 'ojców' Internetu.

Intelnet - nowy wymiar Sieci
Cerf, chociaż jego wizja rozwoju Sieci różni się nieco od pomysłu Intela, poparł Gelsingera i w luźnej rozmowie obaj zgodzili się co do trzech rzeczy - dzisiejszy Internet jest zdecydowanie przestarzały (Cerf użył nawet stwierdzenia że tkwi w 'epoce kamienia łupanego'), aktualnie znajduje się dopiero w początkowej fazie swego rozwoju oraz, że potrzebne są diametralne zmiany działania Internetu, bowiem wymagania Sieci odnośnie coraz większego zapotrzebowania na pasmo są za duże w stosunku do dzisiejszego tempa wzrostu wydajności infrastruktury.

Intelnet - nowy wymiar Sieci

Od lewej: Pat Gelsinger oraz Vinton Cerf

Jak ten rozwój widzi Intel? Gelsinger stwierdził, że sieć usług zbudowana z odpowiednich zasobów danych może znacznie udoskonalić Internet. Z kanału transmisji danych stanie się on potężną platformą usług, z których będzie mogło korzystać sześć miliardów ludzi.

"Nowe usługi mogłyby sprawić, że Internet będzie wykrywał robaki i ostrzegał przed ich atakami oraz sam będzie dynamiczne zarządzał ruchem w sieci unikając opóźnień oraz zapewniając lepszej jakości przekazy wideo", powiedział Gelsinger. "Mogą one również pomóc w ułatwieniu użytkownikom dostępu do sieci w regionach, w których z różnych powodów, stały dostęp do Internetu nie jest możliwy".

Intelnet - nowy wymiar Sieci

Najwięksi partycypanci projektu PlanetLab

Gelsinger zaapelował do innych przedstawicieli branży i potencjalnych użytkowników nowych, ogólnoplanetarnych usług, o pomoc w tworzeniu 'lepszego Internetu' poprzez przystąpienie do PlanetLab Consortium. PlanetLab to globalna sieć usług komputerowych i otwarta, globalna platforma testowa. Konsorcjum liczy obecnie ponad 150 członków - są to głównie najlepsze uczelnie i przemysłowe ośrodki badawczo-rozwojowe, wśród których są m.in.: AT&T Labs, Cambridge University, France Telecom, HP, NEC Labs, Princeton University, UC Berkeley, a także narodowe, naukowe sieci badawcze w Brazylii, Kanadzie i Chinach, jak również organizacja Internet 2.

W inicjatywie PlanetLab, Intela mocno wspierają silni branżowi gracze, którzy w pomyśle tym widzą szansę na zdobycie silnej pozycji na nowym rynku usług.

"Technologie cyfrowe wypierają analogowe i wymagają nieskrępowanego dostępu, dlatego rolę odporności i elastyczności Internetu trudno przecenić" - powiedział Shane Robinson, wiceprezes wykonawczy, dyrektor ds. strategii i technologii HP. "PlanetLab zapewnia Intelowi, HP i naszym pozostałym parterom oraz klientom środowisko niezbędne do testowania usług i aplikacji kolejnej generacji. Po 18 miesiącach udanych prób naukowych jesteśmy gotowi do rozpoczęcia wdrażania i testowania rewolucyjnych usług komercyjnych na skalę ogólnoplanetarną, które zmienią sposób prowadzenia biznesu przez Internet".

Intelnet - nowy wymiar Sieci

Rozwój projektu PlanetLab

Vint Cerf, który aktualnie piastuje funkcję wiceprezesa ds. strategii technologicznych MCI stwierdził: "30 lat temu nikt nie mógł przewidzieć grafiki na stronach internetowych, wideo, audio, zarządzania ruchem w sieci, itd. Nie sposób było również wyobrazić sobie jak wiele urządzeń, a co za tym idzie ludzi, będzie uzależnionych od działania Internetu. Internet początkowo miał być systemem 'przykrywającym' istniejące sieci (m.in. telefoniczne). Miał on tylko przesyłać dane wewnątrz sieci przy pomocy wąskiego zestawu protokołów. Okazało się jednak, że jego zastosowanie gwałtownie przerodziło się w globalną usługę. Ten sukces i ogromny rozwój utrudnia jednak tworzenie i testowanie nowych rozwiązań ochronnych oraz innowacyjnych aplikacji i usług. PlanetLab korzysta z Internetu do przesyłania danych, ale później tworzy nową powłokę sieciową z własnych, inteligentnych routerów i serwerów, zapewniając Internetowi nowe możliwości. Aplikacje wykorzystujące PlanetLab są zdecentralizowane i działają na wielu urządzeniach rozrzuconych wewnątrz globalnego Internetu. Mogą również organizować się we własne sieci i włączać niektóre formy przetwarzania aplikacji do sieci, zapewniając w ten sposób Internetowi większą inteligencję i dodatkowe możliwości".

Nowe rozwiązanie pozwoliłoby również na połączenie systemów grid i wykorzystanie centrów danych. Powstałaby nowa infrastruktura tworzona przez Internet 2 oraz warstwę sieciową, wykorzystującą funkcje IPv6, która zapewni Internetowi wyższy poziom funkcjonalności.

Dodatkowe informacje o PlanetLab Consortium można znaleźć pod adresem:

http://www.planet-lab.org