Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Inteligentny Internet

Organizacja World Wide Web Consortium (W3C), ustalająca standardy obowiązujące w Internecie, ogłosiła, że prowadzi prace nad nowym językiem o nazwie OWL (Web Ontology Language), mającym pozwolić na stworzenie "inteligentnego Internetu".

Zdaniem rzecznika W3C Iana Jacobsa, język OWL ma pozwolić aplikacjom internetowym na "rozumienie" zawartości stron WWW oraz danych wprowadzanych przez użytkownika i podejmowanie stosownych działań, zamiast skupiania się jedynie prezentowaniu treści.

Jednym z przykładów opracowywanej przez W3C "inteligentnej" (określanej także jako "semantyczna") sieci jest np. automatyczna rezerwacja biletów lotniczych i pokoju hotelowego po potwierdzeniu przez użytkownika spotkania w innym mieście lub kraju.

"Chcemy, żeby komputery 'wiedziały', jakie są potrzeby użytkownika. Pozwoli to na stworzenie sieci dużo bardziej użytecznej niż obecny Internet", dodaje Jacobs. Rzecznik W3C dodał jednak, że prace nad językiem OWL znajdują się na razie we wczesnym stadium.