Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

InteliWISE dla Arvato USA

Notowana na rynku NewConnect spółka InteliWISE uruchomiła wdrożenie pilotażowe rozwiązania InteliWISE Enterprise Solution dla koncernu Arvato Digital Services USA.

Technologia InteliWISE będzie wspomagać obsługę wewnętrznych klientów Arvato Digital Services w USA. Wirtualny Doradca InteliWISE w przyszłości może wspierać także transakcje internetowe (e-commerce) prowadzone przez Arvato Digital Services.

Arvato to koncern działający w sektorze outsourcingu usług, w tym usług wysyłkowych, faktoringu, zarządzania bazami danych i call-center. Działa w 18 krajach.