InteliWISE: czterokrotny wzrost sprzedaży

Strategia skupienia się na największym na świecie rynku oprogramowania- Stanach Zjednoczonych, przyniosła ponad czterokrotny wzrost sprzedaży oraz znaczną poprawę rentowności spółki.

Przychody netto InteliWISE ze sprzedaży wyniosły ponad 859 tys. zł w pierwszym półroczu 2009 r., w porównaniu do 197 tys. zł w analogicznym okresie 2008 r. Koszty działalności operacyjnej zmalały do 892 tys. zł wobec 1,2 mln zł.

Spółka znacznie poprawiła efektywność operacyjną, zmniejszając stratę z ponad 1,1 mln zł. w I półroczu 2008 do 13 tys. w I półroczu 2009.

Źródłem poprawy wyników jest seria działań plasujących rozwiązania InteliWISE na rynku Stanów Ameryki Północnej. Kluczowe wśród nich to otwarcie operacyjnego biura w Dolinie Krzemowej, współpraca z lokalnymi, doświadczonymi partnerami, dostosowanie produktów do specyfiki rynku USA oraz sprzedaż produktów w zyskującym popularnośc modelu SaaS (Software - as - a - Service).