Intel zarobił ponad 10 miliardów

Ubiegłoroczny zysk netto Intela wyniósł 10,5 mld dolarów, czyli o 44 procent więcej niż rok wcześniej. Natomiast 2,7 mld dolarów wyniosły wydatki na zakup innych firm IT.

Intel Corporation ogłosił wyniki finansowe za IV kwartał i rok 2000. Przychody firmy za 2000 r. wyniosły 33,7 mld dolarów, co oznacza 15% wzrost w stosunku do roku 1999. Przychody w IV kwartale osiągnęły wartość 8,7 mld dolarów, 6% więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku i zbliżoną wartość do przychodów III kwartału 2000 r. Zysk netto za 2000 r. osiągnął wartość 10,5 miliarda dolarów, 44% więcej w stosunku do 7,3 miliarda dolarów w 1999 roku. Zysk netto za IV kwartał 2000 r. wyniósł 2,2 mld dolarów, 4% więcej w stosunku do IV kwartału 1999 roku i 13% mniej w stosunku do poprzedzającego kwartału. „Na wyniki IV kwartału wpłynęły pogarszające się warunki gospodarcze” – powiedział Craig R. Barrett prezes Intela.

W ubiegłym roku Intel wydał 2,7 mld dolarów na przejęcie 16 spółek. Inwestycje te miały na celu w głównej mierze rozwój firmy w obszarze technologii sieciowych, telekomunikacyjnych i bezprzewodowych. Natomiast w tym roku firma zamierza przeznaczyć 4,3 mld dolarów na prace badawcze i rozwojowe – rok temu inwestycje te wyniosły 3,9 mld dolarów.