Intel bez niespodzianek

Koncern przedstawił raport finansowy za II kw. br. Okres ten firma zamknęła przychodami na poziomie 6,3 mld USD i zyskiem netto w wysokości 446 mln USD. Już w czerwcu zarząd firmy informował, że spadek popytu nie pozwoli zrealizować wcześniejszych założeń finansowych (6,4 - 7 mld USD). Wstępne prognozy Intela na III kw. zakładają wzrost obrotów nawet do 6,9 mld USD, firma przewiduje jednak redukcję zatrudnienia.

Koncern przedstawił raport finansowy za II kw. br. Okres ten firma zamknęła przychodami na poziomie 6,3 mld USD i zyskiem netto w wysokości 446 mln USD. Już w czerwcu zarząd firmy informował, że spadek popytu nie pozwoli zrealizować wcześniejszych założeń finansowych (6,4 - 7 mld USD). Wstępne prognozy Intela na III kw. zakładają wzrost obrotów nawet do 6,9 mld USD, firma przewiduje jednak redukcję zatrudnienia.

Koncern przedstawił raport za II kw. br. Okres ten firma zamknęła przychodami na poziomie 6,32 mld USD (6,33 w 2001 r.) i zyskiem netto w wysokości 446 mln USD (wzrost o 128%). Już w czerwcu zarząd firmy informował, że spadek popytu nie pozwoli zrealizować wcześniejszych założeń finansowych (6,4 - 7 mld USD).

Wartość zysku w II kw. uwzględnia koszty restrukturyzacji wynikające z likwidacji działu usługowego Intel Online Services oraz odpisy związane z przejęciem Xircoma. Wyłączając te koszty, zysk netto Intela sięgnął 660 mln USD. Tradycyjnie największe przychody firma osiągnęła z produkcji procesorów, zwiększyły się także obroty działu produktów telekomunikacyjnych. W porównaniu z I kw. br. spadł popyt na procesory i chipsety Intela. Firma dostarczyła na rynek więcej modułów pamięci flash i urządzeń sieciowych. Sprzedaż płyt głównych utrzymała się na tym samym poziomie.

"Jako że oczekiwana poprawa kondycji naszej branży oddala się w czasie, spodziewamy się skromnego wzrostu sezonowego popytu w drugiej połowie roku, a nasza strategia pozostaje niezmienna" - powiedział Craig Barrett, dyrektor generalny Intela.

Wstępne prognozy finansowe firmy na III kw. zakładają uzyskanie 6,3-6,9 mld USD przychodu. Na drugie półrocze 2002 r. Intel planuje jednak redukcję zatrudnienia, która w ramach całego koncern może objąć 4 tys. pracowników.