Integracja zamiast konkurencji

Polskie przedsiębiorstwa mają nową perspektywę handlowania w Internecie. Optimus tworzy nową platformę do zawierania transakcji bussiness-to-bussiness, która ma zintergrować inne działające już w Polsce platformy B2B.

Polskie przedsiębiorstwa mają nową perspektywę handlowania w Internecie. Optimus tworzy nową platformę do zawierania transakcji bussiness-to-bussiness, która ma zintergrować inne działające już w Polsce platformy B2B.

Dzięki kupionej za 7,5 mln dolarów amerykańskich licencji od Commerce OneOptimus, realizując strategię Optimus@Internet uruchomi platformę internetową ułatwiającą zawieranie transakcji business to business. Nie jest to może pierwsza platforma B2B w naszym kraju, ale nowość polega na tym, że, według zapewnień zarządu Optimusa, nie będzie z pozostałymi konkurować, a integrować ich oferty i ułatwiać zawieranie transakcji między partnerami. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Commerce One stworzył bowiem największy światowy rynek handlu elektronicznego (Global Trading Web) na którym zawiera się transakcje o wartości 1 mld dolarów amerykańskich rocznie. I na tym właśnie polega różnica, między planami Optimusa w B2B, a planami konkurencji. Nie chce on bowiem tworzyć nowych przedsięwzięć, a woli zaprosić do współpracy w ramach tworzonej platformy te już działające. Firma będzie zarabiać na obsłudze zawieranych transakcji. Klienci platformy będą mogli płacić stałą miesięczną opłatę transakcyjną, albo dzielić się zyskiem z każdej transakcji z Optimusem.

A jest o co walczyć – wartość transakcji B2B w 1999 r. w Polsce wyniosła 80 mln złotych, przy prognozowanej dynamice wzrostu rynku 300 proc. rocznie. Dlatego nie ma się co dziwić, że w pierwszej kolejności oferta współpracy będzie skierowana do dużych przedsiębiorstw i korporacji. Wprowadzaniem pomysłu na rynek zajmie się podmiot zależny o roboczej nazwie „Optimus One”.