"Inni" zwolennicy Linuksa

GNU/Linux będzie coraz popularniejszym systemem operacyjnym dla nowych komputerów osobistych na rynkach wschodzących - w naszej części Europy, w Azji, Ameryce Łacińskiej. Ale według Gartnera do kupna takich komputerów popycha przede wszystkim dostępność pirackich kopii systemu Windows.

System GNU/Linux będzie według Gartnera na ok. 5% ze 185 mln PC-tów które w sumie zostaną sprzedane w br. na świecie. Szczególnie popularny będzie na tzw. rynkach wschodzących: w regionie Azji i Pacyfiku będzie to 9,8% sprzedanych komputerów, 11,2% w Europie Wschodniej, 12,1% w Ameryce Łacińskiej. Dla porównania w USA sprzedać się ma według Gartnera tylko 0,8% nowych komputerów z preinstalowanym Linuksem.

Jednocześnie według Gartnera 80% PC-tów dostarczonych z wolnym systemem operacyjnym w tym roku, będzie ostatecznie miało zainstalowaną - dodatkowo albo jako główny system - którąś z pirackich wersji Windows.

Wysoka cena Windowsów może skłaniać dostawców w takich krajach jak Chiny czy Rosja do instalowania GNU/Linux na sprzedawanych komputerach, odsetek takich PC-tów może sięgać 40%. Docelowo jednak, wiele z tych komputerów nie będzie działać pod Linuksem. Zdaniem Gartnera wysoka sprzedaż linuksowych komputerów wiąże się z powszechną dostępnością w tych krajach pirackich wersji systemu Windows. W regionie Azji i Pacyfiku na przykład koszt systemu Windows w cenie nowego komputera wzrósł pomiędzy 1996 a 2004 rokiem z 6% do 15%.