Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

"Inni" zwolennicy Linuksa

GNU/Linux będzie coraz popularniejszym systemem operacyjnym dla nowych komputerów osobistych na rynkach wschodzących - w naszej części Europy, w Azji, Ameryce Łacińskiej. Ale według Gartnera do kupna takich komputerów popycha przede wszystkim dostępność pirackich kopii systemu Windows.

System GNU/Linux będzie według Gartnera na ok. 5% ze 185 mln PC-tów które w sumie zostaną sprzedane w br. na świecie. Szczególnie popularny będzie na tzw. rynkach wschodzących: w regionie Azji i Pacyfiku będzie to 9,8% sprzedanych komputerów, 11,2% w Europie Wschodniej, 12,1% w Ameryce Łacińskiej. Dla porównania w USA sprzedać się ma według Gartnera tylko 0,8% nowych komputerów z preinstalowanym Linuksem.

Jednocześnie według Gartnera 80% PC-tów dostarczonych z wolnym systemem operacyjnym w tym roku, będzie ostatecznie miało zainstalowaną - dodatkowo albo jako główny system - którąś z pirackich wersji Windows.

Wysoka cena Windowsów może skłaniać dostawców w takich krajach jak Chiny czy Rosja do instalowania GNU/Linux na sprzedawanych komputerach, odsetek takich PC-tów może sięgać 40%. Docelowo jednak, wiele z tych komputerów nie będzie działać pod Linuksem. Zdaniem Gartnera wysoka sprzedaż linuksowych komputerów wiąże się z powszechną dostępnością w tych krajach pirackich wersji systemu Windows. W regionie Azji i Pacyfiku na przykład koszt systemu Windows w cenie nowego komputera wzrósł pomiędzy 1996 a 2004 rokiem z 6% do 15%.