Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Inkubator Informixa

Polski Informix i ZETO Koszalin zamierzają uruchomić inkubator dla firm internetowych.

Informix Software od października zacznie wspomagać firmy, które postanowiły prowadzić działalność handlową w Internecie.

Przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu dla firmy wirtualnego sklepu przez ZETO Koszalin na podstawie rozwiązania iSell (produkcji Informixa).

Za korzystanie z usług przedsiębiorstwa będą płaciły przeciętnie kilka tysięcy złotych miesięcznie. Docelowo Informix chce wdrażać u klientów inkubatora własne produkty do prowadzenia handlu elektronicznego.