Infovide przeprowadziła audyt bezpieczeństwa w Wirtualnej Polsce

Analiza systemów informatycznych pozwoli firmie na wykrycie ewentualnych luk w systemach zabezpieczeń i przyjęcie optymalnych procedur przetwarzania danych i ochrony informacji.

Infovide przeprowadziła na zlecenie Wirtualnej Polski audyt bezpieczeństwa informacji. Audyt obejmował analizę poziomu bezpieczeństwa zastosowanych w portalu rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Audyt da Wirtualnej Polsce spojrzenie na stan jej zabezpieczeń i pomoże w ustaleniu bardziej optymalnych założeń polityki bezpieczeństwa wewnętrznych systemów firmy i tych stosowanych dla użytkowników portalu. Audyt Infovide daje podstawę do podjęcia działań naprawczych, zanim nastąpią straty związane z ewentualnymi lukami systemów zabezpieczeń.

Audyt bezpieczeństwa informacji przeprowadzany przez Infovide obejmuje m.in. analizę struktury organizacyjnej i procedur wewnętrznych firmy związanych z przetwarzaniem informacji, infrastruktury techniczej (systemów sieciowych, aplikacji i platform systemowych) i analizę zgodności warunków przetwarzania informacji z prawem (np. z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).