Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Infovide przeprowadziła audyt bezpieczeństwa w Wirtualnej Polsce

Analiza systemów informatycznych pozwoli firmie na wykrycie ewentualnych luk w systemach zabezpieczeń i przyjęcie optymalnych procedur przetwarzania danych i ochrony informacji.

Infovide przeprowadziła na zlecenie Wirtualnej Polski audyt bezpieczeństwa informacji. Audyt obejmował analizę poziomu bezpieczeństwa zastosowanych w portalu rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Audyt da Wirtualnej Polsce spojrzenie na stan jej zabezpieczeń i pomoże w ustaleniu bardziej optymalnych założeń polityki bezpieczeństwa wewnętrznych systemów firmy i tych stosowanych dla użytkowników portalu. Audyt Infovide daje podstawę do podjęcia działań naprawczych, zanim nastąpią straty związane z ewentualnymi lukami systemów zabezpieczeń.

Audyt bezpieczeństwa informacji przeprowadzany przez Infovide obejmuje m.in. analizę struktury organizacyjnej i procedur wewnętrznych firmy związanych z przetwarzaniem informacji, infrastruktury techniczej (systemów sieciowych, aplikacji i platform systemowych) i analizę zgodności warunków przetwarzania informacji z prawem (np. z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).