Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Infovide pomaga przy wyborach

Firma doradcza Infovide kolejny raz współpracuje z Krajowym Biurem Wyborczym przy obsłudze informatycznej wyborów samorządowych. W tegorocznych wyborach jest odpowiedzialna za opracowanie wymagań funkcjonalnych systemu i zorganizowanie projektu na podstawie aktów prawnych i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej.

Wcześniej Infovide obsługiwało wybory do parlamentu w 1997 i 2001 r., wybory samorządowe w 1998 r., wybory prezydenckie w 2000 r. Do zadań spółki należeć będzie także organizacja projektu, analiza ryzyka i nadzór nad jakością.

Architektura rozwiązania obsługującego wybory samorządowe obejmuje system centralny, aplikacje klienckie i podsystem publikacyjny. Centralna część systemu została zaprojektowana tak, by móc obsłużyć ponad milion wywołań na godzinę. Informacje będą widoczne na stronach internetowych PKW i Wirtualnej Polski. Dzień przed rozpoczęciem głosowania pracownicy komisji wyborczych pobiorą aplikację kliencką ze stron PKW i informacje o lokalnych listach wyborczych z centralnej bazy danych. Po zakończeniu głosowania dane zostaną wprowadzone i przekazane do centralnego repozytorium danych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych w aplikacji zawarto ukryty numer dostępowy do nawiązania połączenia dial-up z centralną częścią systemu. Dodatkowo każda część danych przesyłana z komisji wyborczych do centrali będzie szyfrowana i sygnowana podpisem elektronicznym.

Oprócz Infovide w projekcie uczestniczą również Prokom Software – odpowiedzialny za koncepcję techniczną projektu i integrację zastosowanych technologii, Pixel – dostawca oprogramowania do wprowadzania danych na poziomie komisji gminnych, powiatowych i wojewódzkich, Terenowy Bank Danych, który dostarcza rozwiązania z dziedziny PKI (Public Key Infrastructure - infrastruktury klucza publicznego). Serwery, bazy danych i platformę middleware na potrzeby projektu wypożyczył IBM Polska, a łącza zapewnia Telekomunikacja Polska.