Infovide pomaga przy wyborach

Firma doradcza Infovide kolejny raz współpracuje z Krajowym Biurem Wyborczym przy obsłudze informatycznej wyborów samorządowych. W tegorocznych wyborach jest odpowiedzialna za opracowanie wymagań funkcjonalnych systemu i zorganizowanie projektu na podstawie aktów prawnych i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej.

Wcześniej Infovide obsługiwało wybory do parlamentu w 1997 i 2001 r., wybory samorządowe w 1998 r., wybory prezydenckie w 2000 r. Do zadań spółki należeć będzie także organizacja projektu, analiza ryzyka i nadzór nad jakością.

Architektura rozwiązania obsługującego wybory samorządowe obejmuje system centralny, aplikacje klienckie i podsystem publikacyjny. Centralna część systemu została zaprojektowana tak, by móc obsłużyć ponad milion wywołań na godzinę. Informacje będą widoczne na stronach internetowych PKW i Wirtualnej Polski. Dzień przed rozpoczęciem głosowania pracownicy komisji wyborczych pobiorą aplikację kliencką ze stron PKW i informacje o lokalnych listach wyborczych z centralnej bazy danych. Po zakończeniu głosowania dane zostaną wprowadzone i przekazane do centralnego repozytorium danych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych w aplikacji zawarto ukryty numer dostępowy do nawiązania połączenia dial-up z centralną częścią systemu. Dodatkowo każda część danych przesyłana z komisji wyborczych do centrali będzie szyfrowana i sygnowana podpisem elektronicznym.

Oprócz Infovide w projekcie uczestniczą również Prokom Software – odpowiedzialny za koncepcję techniczną projektu i integrację zastosowanych technologii, Pixel – dostawca oprogramowania do wprowadzania danych na poziomie komisji gminnych, powiatowych i wojewódzkich, Terenowy Bank Danych, który dostarcza rozwiązania z dziedziny PKI (Public Key Infrastructure - infrastruktury klucza publicznego). Serwery, bazy danych i platformę middleware na potrzeby projektu wypożyczył

, a łącza zapewnia Telekomunikacja Polska.