Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Infovide na giełdę

Infovide zmieniło formę prawną działalności – ze spółki z o.o. na spółkę akcyjną. Jeszcze jesienią br. spółka planuje pozyskać inwestora w postaci funduszu vc; w perspektywie 2-3 lat planowane jest wejście na GPW.

Firma konsultingowa Infovide, specjalizująca się w technologiach informatycznych, zmieniła formę prawną – ze spółki z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną. Akcjonariuszami są dotychczasowi udziałowcy: Borys Stokalski, Jacek Królik i Wojciech Wrona.

W ub. roku przychody Infovide wyniosły 47 mln zł, firma wypracowała zysk netto w wysokości 2,4 mln zł. Według informacji prezesa spółki, Borysa Stokalskiego, w pierwszym półroczu br. wyniki finansowe spółki będą co najmniej takie same jak w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W związku ze zmianą formy prawnej działalności, planowane jest pozyskanie inwestora finansowego. „Liczymy na pozyskanie inwestora jeszcze jesienią br., najbardziej interesuje nas wejście funduszu typu venture capital. Pod tym kątem prowadzimy obecnie poszukiwania i rozeznanie na rynku. W perspektywie 2-3 lat planowane jest natomiast wprowadzenie spółki na warszawską giełdę” – poinformowała Justyna Forystek, communication manager w Infovide.