Infosys i Capgemini zwycięzcami Outsourcing Surfing Cup

W dniach 19 - 21 sierpnia na Zatoce Puckiej odbyły się regaty Outsourcing Surfing Cup, pierwsze w Polsce i Europie amatorskie, indywidualne zawody dla przedstawicieli sektora nowoczesnych usług biznesowych - ich pracowników, rodzin i studentów. Zwycięzcami okazali się przedstawiciele firmy Infosys i Capgemini.

Do rywalizacji w wyścigu o puchar zawodów Outsourcing Surfing Cup stanęło 18 zawodników, reprezentujących centra usług biznesowych w Polsce, m.in. Infosys, SouthWestern, Capgemini, Citibank i IBM. Regaty zostały poprzedzone dwoma szkoleniami windsurfingowymi. Zawodnicy regat startowali w trzech kategoriach - mężczyzn, kobiet oraz w kategorii dziecięcej. Liderami pucharu zostali przedstawiciele Infosys i Capgemini.

"Sierpniowe regaty były kolejnym przykładem innowacyjnej współpracy biznesu z uczelniami. Firmy, które wzięły udział w regatach przeprowadziły rekrutację na stanowiska młodszych surferów, skierowaną do studentów oraz tegorocznych absolwentów uczelni wyższych. Zwycięzcy nietypowej akcji reprezentowali poszczególne centra usług biznesowych podczas pucharu Outsourcing Surfing Cup" - mówią organizatorzy. Wraz z początkiem nowego roku akademickiego, firmy sektora będą nadal intensywnie wspierały rozwój zawodowy młodych ludzi, włączając się w rozmaite programy Business2Universities na lokalnych uczelniach, m.in. warsztaty i szkolenia, staże, stypendia naukowe. Centra zrzeszone w ABSL współpracują również z władzami uczelni, rekomendując pożądane kierunki kształcenia - wskazują potrzeby inwestorów zagranicznych w zakresie kompetencji merytorycznych, językowych, a także umiejętności miękkich.