Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Infosys i Capgemini zwycięzcami Outsourcing Surfing Cup

W dniach 19 - 21 sierpnia na Zatoce Puckiej odbyły się regaty Outsourcing Surfing Cup, pierwsze w Polsce i Europie amatorskie, indywidualne zawody dla przedstawicieli sektora nowoczesnych usług biznesowych - ich pracowników, rodzin i studentów. Zwycięzcami okazali się przedstawiciele firmy Infosys i Capgemini.

Do rywalizacji w wyścigu o puchar zawodów Outsourcing Surfing Cup stanęło 18 zawodników, reprezentujących centra usług biznesowych w Polsce, m.in. Infosys, SouthWestern, Capgemini, Citibank i IBM. Regaty zostały poprzedzone dwoma szkoleniami windsurfingowymi. Zawodnicy regat startowali w trzech kategoriach - mężczyzn, kobiet oraz w kategorii dziecięcej. Liderami pucharu zostali przedstawiciele Infosys i Capgemini.

"Sierpniowe regaty były kolejnym przykładem innowacyjnej współpracy biznesu z uczelniami. Firmy, które wzięły udział w regatach przeprowadziły rekrutację na stanowiska młodszych surferów, skierowaną do studentów oraz tegorocznych absolwentów uczelni wyższych. Zwycięzcy nietypowej akcji reprezentowali poszczególne centra usług biznesowych podczas pucharu Outsourcing Surfing Cup" - mówią organizatorzy. Wraz z początkiem nowego roku akademickiego, firmy sektora będą nadal intensywnie wspierały rozwój zawodowy młodych ludzi, włączając się w rozmaite programy Business2Universities na lokalnych uczelniach, m.in. warsztaty i szkolenia, staże, stypendia naukowe. Centra zrzeszone w ABSL współpracują również z władzami uczelni, rekomendując pożądane kierunki kształcenia - wskazują potrzeby inwestorów zagranicznych w zakresie kompetencji merytorycznych, językowych, a także umiejętności miękkich.