Informacja publiczna w zasięgu ręki

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty rozpoczął wydawanie Biuletynu Informacji Publicznej.

Urzędowy publikator teleinformatyczny ma zapewnić szeroki dostęp do informacji publicznej. Biuletyn URTiP wchodzi w skład ogólnego BIP, redagowanego przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią oczywiście tzw. informacje niejawne.

Biuletyn jest dostępny pod adresem:

http://www.urtip.gov.pl/bip/