IncuBIT.pl pomoże w realizacji innowacyjnego start-upu

26 lutego zostanie zainaugurowana działalność projektu IncuBIT.pl, którego celem jest "zmiana polskiego krajobrazu innowacyjności". Każdy pomysłodawca w ramach Inkubatora będzie mógł uzyskać dofinansowanie własnego przedsięwzięcia w wysokości nawet 200 000 EUR.

26. lutego 2009 r. na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uroczyście rozpocznie działalność Akademicka Sieć Innowacji i Przedsiębiorczościhttp://IncuBIT.pl. Jest to organizacja non-profit działająca pod skrzydałami Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytutu NETable, która "zmieniać chce polski krajobraz innowacyjności".

IncuBIT.pl to część szerzej zakrojonego programu mającego na celu promocję przedsiębiorczości i stworzenie rozwiązań technologicznych o możliwie najszerszych biznesowo zastosowaniach. IncuBIT.pl kojarzyć będzie pomysłodawców z doświadczonymi inwestorami i mentorami, którzy po pozytywnej ocenie przedstawionego projektu, czuwać będą nad jego realizacją.

IncuBIT.pl to projekt, który ma umożliwić budowę w Polsce klimatu do rozwoju innowacji na miarę francuskiego Silicon Valley - Sophia Antipolis. Wierzymy, że wykorzystanie potencjału jaki leży w młodych polskich ludziach w połączeniu z doświadczeniem partnerów jakich udało nam się pozyskać do projektu, może zaowocować stworzeniem w Polsce technologii i firm na miarę Skype czy Google - powiedział dr Jarosław Plichta, Dyrektor IncuBIT.pl.

Twórcy Inkubatora zapowiadają przeprowadzenie ponad 60 preInkubacji na przestrzeni trzech lat. Każdy lider otrzyma niezbędne wsparcie do prowadzenia projektu - infrastrukturę techniczną, wsparcie merytoryczne, a także możliwość sfinansowania tworzenia poszczególnych modułów projektu - od prototypu do pełnej komercjalizacji, w wysokości do 200 000 EUR.

W ramach IncuBIT.pl organizowane będą comiesięczne konferencje w formie paneli dyskusyjnych z ekspertami, połączone z prezentacją i oceną najlepiej rokujących projektów. Pierwsza konferencja planowana jest na 26 lutego w Krakowie. Gościem Specjalnym będzie Tomasz Leśniak, HTC Area Manager East Europe, który przedstawi success story założyciela firmy HTC. Uczestnicy będą mogli zapoznać się także z relacją z GSMA Mobile World Congress w Barcelonie oraz śledzić panel dyskusyjny na pt. "Inicjowanie działalności innowacyjnej w Polsce i na świecie - dzisiaj i jutro".

Działalność IncuBIT.pl finansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 3.1 - Inicjowanie działalności innowacyjnej.