Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Incenti się rozbudowuje

Incenti rozpoczęło rozbudowę o 400 m2 swojego wrocławskiego Centrum Danych. Firma podpisała ponadto umowy partnerskie z Krantz TKT Polska i Siltec.

Rozbudowa wrocławskiego ośrodka Incenti zakończy się w czerwcu br. Wkrótce do sześciu klientów tego centrum danych dołączyć ma czterech kolejnych spoza grona grup kapitałowych spółek – założycieli Incenti. Łączne nakłady na ten ośrodek do czerwca pochłoną 3 mln USD. W tym roku ma także powstać nowe centrum danych Incenti w Łodzi. Incenti przewiduje uzyskanie w br. 12 mln zł przychodów.

Spółka podpisała umowę partnerską z dwoma firmami specjalizującymi się w zabezpieczaniu centów danych - Krantz TKT Polska, przedstawicielstwem firmy projektującej i budującej centra, oraz Siltec dostarczającą systemy zasilania.