Incenti chce mieć 12 mln zł przychodów w 2002

Przychody Incenti w pierwszym kwartale działalności (2001 Q4) wyniosły 1,32 mln zł. W br. roku zarząd Incenti zadeklarował uzyskanie łącznie 12 mln zł przychodów.

Wynik uzyskany w pierwszym kwartale działalności jest lepszy od zakładanego wcześniej o 220%. To nie jedyne dobre wiadomości, jakie przekazali dziennikarzom przedstawiciele firmy zarządzającej centrum danych. Przychody w pierwszym kwartale br. mają wynieść 1,5 mln zł, a w kolejnych kwartałach mają rosnąć kolejno o 50%. Oznaczałoby to, że tegoroczne przychody firmy wyniosą ponad 12 mln zł. Zarząd Incenti nie podaje na razie danych na temat wyników netto - zostaną one ujawnione po zakończeniu audytu. W końcu 2003 roku firma ma według prezesa zarządu Incenti, Jerzego Popka, osiągnąć rentowność. Skąd ten optymizm? „Paradoksalnie, recesja na rynku jest korzystna dla firm typu Incenti. Firmy przeprowadzają restrukturyzację kosztów - coraz częściej, zamiast inwestować w infrastrukturę, wybierają outsourcing” – stwierdził Piotr Kisiel, członek zarządu Incenti.

Wrocławskie centrum obsługuje obecnie sześciu klientów, w tym trzech wchodzących w skład grup spółek które utworzyły firmę, m.in. Marketplanet – platforma B2B TP S.A. Incenti przejęła także od nieistniejącego już eCenter obsługę XOR Internet. Wkrótce do grona klientów dołączą jeszcze cztery firmy, spoza grup tworzonych przez firmy - matki. „Chcemy, aby przychody z obsługi spółek z grup nie przekroczyły 50% sumy przychodów” – powiedział Jerzy Popek.

W bieżącym roku Incenti zamierza rozbudować istniejące centrum danych we Wrocławiu, do 400 m2 powierzchni roboczej. Ponadto powstać ma centrum w Łodzi. Nakłady na wrocławski ośrodek Incenti łącznie z dotychczasowymi inwestycjami wyniosą 3 mln USD.

Incenti przedstawi wspólną pakietową ofertę z TP S.A., kierowaną głównie na rynek dużych firm. Ponadto w połowie roku przedstawione zostaną zręby oferty ASP dla małych i średnich firm. Na początek przewidziana jest oferta dwóch linii oprogramowania, docelowo ma ich być kilkanaście.