Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Incenti chce mieć 12 mln zł przychodów w 2002

Przychody Incenti w pierwszym kwartale działalności (2001 Q4) wyniosły 1,32 mln zł. W br. roku zarząd Incenti zadeklarował uzyskanie łącznie 12 mln zł przychodów.

Wynik uzyskany w pierwszym kwartale działalności jest lepszy od zakładanego wcześniej o 220%. To nie jedyne dobre wiadomości, jakie przekazali dziennikarzom przedstawiciele firmy zarządzającej centrum danych. Przychody w pierwszym kwartale br. mają wynieść 1,5 mln zł, a w kolejnych kwartałach mają rosnąć kolejno o 50%. Oznaczałoby to, że tegoroczne przychody firmy wyniosą ponad 12 mln zł. Zarząd Incenti nie podaje na razie danych na temat wyników netto - zostaną one ujawnione po zakończeniu audytu. W końcu 2003 roku firma ma według prezesa zarządu Incenti, Jerzego Popka, osiągnąć rentowność. Skąd ten optymizm? „Paradoksalnie, recesja na rynku jest korzystna dla firm typu Incenti. Firmy przeprowadzają restrukturyzację kosztów - coraz częściej, zamiast inwestować w infrastrukturę, wybierają outsourcing” – stwierdził Piotr Kisiel, członek zarządu Incenti.

Wrocławskie centrum obsługuje obecnie sześciu klientów, w tym trzech wchodzących w skład grup spółek które utworzyły firmę, m.in. Marketplanet – platforma B2B TP S.A. Incenti przejęła także od nieistniejącego już eCenter obsługę XOR Internet. Wkrótce do grona klientów dołączą jeszcze cztery firmy, spoza grup tworzonych przez firmy - matki. „Chcemy, aby przychody z obsługi spółek z grup nie przekroczyły 50% sumy przychodów” – powiedział Jerzy Popek.

W bieżącym roku Incenti zamierza rozbudować istniejące centrum danych we Wrocławiu, do 400 m2 powierzchni roboczej. Ponadto powstać ma centrum w Łodzi. Nakłady na wrocławski ośrodek Incenti łącznie z dotychczasowymi inwestycjami wyniosą 3 mln USD.

Incenti przedstawi wspólną pakietową ofertę z TP S.A., kierowaną głównie na rynek dużych firm. Ponadto w połowie roku przedstawione zostaną zręby oferty ASP dla małych i średnich firm. Na początek przewidziana jest oferta dwóch linii oprogramowania, docelowo ma ich być kilkanaście.