InPost zyskuje na e-commerce, ale mocno traci w innych sektorach

InPost może mieć powody do zadowolenia, ponieważ firma osiągnęła w pierwszym kwartale 2016 roku 55 mln złotych przychodu z usług dla sektora e-commerce. Jednak ciosem okazuje się dla niej koniec kontraktu na obsługę korespondencji sądowej.

InPost w omawianym okresie dostarczył 1,6 miliona listów poleconych e-commerce, a usługi InPost Kurier zamknęły się w wysokości 2,8 mln obsłużonych przesyłek. Jednak powrót obsługi przesyłek sądowych do Poczty Polskiej spowodował, że firma straciła jedno z głównych źródeł przychodu i mimo dobrego wyniku w e-commerce, za pierwszy kwartał b.r. zanotowała 8,5 mln złotych straty netto. Sytuacja jest tak poważna, że zapowiedziano mocną restrukturyzację - liczba zatrudnionych ma spaść o 40%, a liczba oddziałów zostać zmniejszona niemal o połowę - 45%.

InPost zyskuje na e-commerce, ale mocno traci w innych sektorach

Plany restrukturyzacji to także ograniczenie obszaru działania do głównych miast w kraju oraz przeniesienie do infrastruktury kurierskiej obsługi listów poleconych dla sektora e-commerce, doręczanych na terenach poza aglomeracyjnych, co stanowi ok. 30 proc. ich wolumenu. Plan restrukturyzacji musi zatwierdzić zarząd InPost.