In On-line We Trust

Wyniki tegorocznej edycji badania European Trusted Brands pokazują, że jedyną grupą zawodową, której Polacy ufają bardziej niż inne kraje europejskie, są dziennikarze. Jeśli chodzi o media, to najbardziej wzrasta nasze zaufanie wobec internetu.

Przy dużej dozie niezadowolenia z władz i większości instytucji publicznych, podejrzliwości co do intencji i uczciwości polityków, urzędników czy prawników, wielu Polaków traktuje media, jako główny organ demaskatorsko-kontrolny, który ujawnia, piętnuje i często skutecznie karze złe uczynki.

W coraz większym stopniu także internet, wraz z upowszechnianiem dostępu do niego, wpisuje się w tę szczególną w Polsce rolę społeczną demaskatora i kontrolera przywracającego poczucie sprawiedliwości. Świadczy o tym fakt, że podczas gdy średnio w Europie więcej osób deklaruje spadek niż wzrost zaufania do sieci, w Polsce odwrotnie: o połowę więcej respondentów twierdzi, że zyskało niż straciło w minionych pięciu latach zaufanie do tego medium.

Co trzeci objęty sondażem Europejczyk w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszył swoje zaufanie do mediów: gazet, czasopism i telewizji. W stosunku do gazet zaufanie stracili głównie Węgrzy (46%) i Brytyjczycy (44%). Mniejsze zaufanie do czasopism deklarują częściej Finowie (41%) i Austriacy (40%), a do telewizji - najczęściej Hiszpanie (45%). Rumuni najczęściej ze wszystkich deklarują zwiększenie zaufania do internetu, a największy spadek deklarują Niemcy.

Takie, wyjątkowe usytuowanie internetu i innych mediów w przestrzeni publicznej w Polsce stawia przed nadawcami, wydawcami i operatorami szczególne wyzwanie i szansę większego niż w innych krajach oddziaływania na świadomość i zachowania całego społeczeństwa.

Metodologia

Badanie European Trusted Brands co roku przeprowadzane jest w kilkunastu krajach europejskich wśród prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Próba ustalona na podstawie selekcji i wyników badania odzwierciedlała zróżnicowanie demograficzne każdego z krajów. Tegoroczna - dziewiąta już edycja badania - została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Kraje, które objęte tegoroczną edycją to: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja Węgry i Wielka Brytania. Wzięło w niej udział 23 287 respondentów, w tym 844 Polaków.