Ile zarabiamy na Unii

Do sierpnia br. Polska zarobiła na Unii Europejskiej 958 mln euro, a do końca roku różnica między wysokością wpłaconej przez nas składki a otrzymanych środków wyniesie ok. 993 mln euro.

Jak podało Centrum Informacji Rządu, saldo bieżących rozliczeń między Polską a Unią Europejską jest dodatnie i do końca sierpnia 2004 r. wyniosło 958 mln euro, a do końca roku wzrośnie prawdopodobnie do 993 mln euro.

Roczna pozycja netto Polski wobec budżetu ogólnego UE jest dodatnia, oznacza to, że wysokość dotychczasowych transferów przewyższyła całkowitą wysokość składki, którą Polska zapłaci w br.

Na takie wyniki rozliczeń z Unią złożyła się kontynuacja płatności z tytułu programów przedakcesyjnych, rozpoczęcie płatności z tytułu instrumentu poprawy płynnności budżetowej, przekazanie przez Komisję Europejską zaliczki na fundusze strukturalne. Do końca 2004 roku Polska spodziewa się jeszcze dodatkowych pieniędzy z tytułu poprawy płynności finansowej - 490 mln euro, instrumentu Schengen - 103,3 mln euro, zaliczki na fundusze strukturalne - 720 mln euro.