Ile zarabiali internauci w 2004 roku

Dla prawie połowy internautów pensje nie zmieniły się w 2004 roku. Choć 15% osób zarabiało mniej niż w 2003, to jednak 37% Polaków otrzymało w 2004 roku podwyżki lub zmieniło pracę na lepiej płatną. Mediana całkowitego wynagrodzenia miesięcznego brutto wyniosła 2 183 zł, co oznacza, że połowa badanych zarabiała poniżej a połowa powyżej tej sumy.

Oczywiście najwięcej zarabiają menedżerowie najwyższego szczebla. Prezes czy dyrektor może liczyć na miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5700 zł.

Kierownicy zarabiają 3000 zł, specjaliści 2346 zł, zaś pracownicy szeregowi, którzy stanowią 37% ogółu ankietowanych, zarabiają 1600 zł. Prezesi zarabiają więc około 3,5 raza więcej niż szeregowi pracownicy. Choć warto dodać, że 25% dyrektorów biorących udział w badaniu zarabia ponad 10 tys. zł. Prezesi i dyrektorzy, którzy posiadają tytuł MBA zarabiają miesięcznie 14 tys. zł.

Ile zarabiali internauci w 2004 roku

Wynagrodzenie całkowite poszczególnych grup pracowników

Mediana wynagrodzenia podstawowego ukształtowała się na poziomie 1 760 zł, co oznacza, że połowa ankietowanych zarabia poniżej a połowa powyżej tej wartości. Gdy doliczyć do tej kwoty premie, otrzymamy całkowite wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2183 zł.

80% Polaków otrzymuje wynagrodzenia zasadnicze wyższe niż 890 zł i niższe niż 4 300 zł. 37% przebadanych zarabia miesięcznie pomiędzy 1 tys. zł a 2 tys. zł, 12% zarabia pomiędzy 3 tys. zł a 4 tys. zł, a powyżej 10 tys. zł zarabia około 2,9% ankietowanych internautów.

Dyskryminacja płacowa kobiet jest w branży telekomunikacyjnej większa niż gdzie indziej. Kobiety za prace otrzymują 2 300 zł, podczas gdy mężczyźni 3 150 zł. Okazuje się, że dużo bardziej sprawiedliwe pod tym względem są płace w bardzo zmaskulinizowanym zawodzie informatycznym. Przeciętne płace mężczyzn wynoszą tu 2 800 zł, podczas gdy kobiet 2 500. Z przeprowadzonej analizy wynika jasna wskazówka dla informatyków. W raporcie o branży IT i telekomunikacji można wyczytać, że informatycy oczekujący wyższej płacy powinni szukać zatrudnienia w firmach zajmujących się produkcją oprogramowania lub w bankowości.

Ile zarabiali internauci w 2004 roku

Wynagrodzenie pracowników branży IT

Kojarzące się z dużymi zarobkami banki, wcale nie rozpieszczają swych pracowników. Prawie 60% pracowników banków zarabia nie więcej niż 3 tys. zł. Najczęstsze płace w bankach mieszczą się w przedziale od 1 do 3 tys. zł. Powyżej 10 tys. zł zarabia tylko 5% zatrudnionych w sektorze bankowym. Dużo większą szansę na takie zarobki mają pracownicy bankowości korporacyjnej. Tam już niemal co dziesiąty pracownik wzbogaca się co miesiąc przynajmniej o 10 tys. zł.

W bankowości zastanawiają wyjątkowo duże dysproporcje pomiędzy płacami kobiet i mężczyzn. Kobiety przeciętnie zarabiają 2300 zł, podczas gdy mężczyźni mogą liczyć na pensję w wysokości 3500 zł.

Podane w tekście wartości wynagrodzeń to mediany, nie średnie arytmetyczne. Mediana lepiej oddaje rzeczywisty poziom przeciętnych zarobków w danej populacji niż średnia, na którą bardzo wpływają wartości skrajne. Wartość ta wskazuje, że połowa ankietowanych zarabia poniżej a połowa powyżej tej wartości.

Internetowe Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone zostało przez serwis wynagrodzenia.pl wraz z wp.pl, interia.pl, bankier.pl, pracuj.pl, jobs.pl, gazetaprawna.pl, jobuniverse.pl, biznesnet.pl, kobiety.pl, cvonline.pl, bestoferta.pl, prawo-pracy.pl, ipis.pl, modernmarketing.pl. Internauci wypełniali ankiety online, które następnie spływały do bazy danych.