Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ile wart jest brytyjski Internet?

Google zlecił firmie Boston Consulting Group przygotowanie raportu, z którego można się dowiedzieć, ile wart jest brytyjski Internet i jaki jest jego wkład w PKB Zjednoczonego Królestwa. Przytoczone liczby robią wielkie wrażenie.

Ile wart jest brytyjski Internet?
Najważniejsze słowa podsumowujące raport wypowiedział dyrektor zarządzający Google UK (Matt Brittin). Uznał on, że: "Internet jest centralnym filarem brytyjskiej ekonomii. Sektor ten dojrzał, a mając świetne perspektywy na dalszy wzrost, będzie on kluczowym składnikiem wpływającym na przyszły dobrobyt kraju.".

To, co mówi Brittin, nie powinno dziwić. Boston Consulting Group napisało w dokumencie Connected Kingdom, że Internet wnosi do brytyjskiej ekonomii około stu miliardów funtów szterlingów rocznie. 60% tej kwoty bierze się z opłat za korzystanie z sieci i zakupu urządzeń umożliwiających surfowanie w sieci. W tej kwocie znajdują się też środki wydane przez Brytyjczyków na internetowe zakupy.

Pozostałe 40 miliardów to inwestycje rządowe w infrastrukturę sieciową, eksport dokonywany poprzez Internet i wydatki rządowe na szeroko rozumiane IT. BCG twierdzi, że Internet i wszelkie działania z nim związane dostarczają już 7,2% brytyjskiego PKB. Wartość ta ma wzrosnąć do 10% do roku 2015. W branży IT w Wielkiej Brytanii zatrudnionych jest około ćwierć miliona osób.

Cały dokument dostępny jest na stronie Connected Kingdom.