Ideacto i Eyetracking.pl: jak projektować proces zakupowy w e-sklepie

"Skracaj i upraszczaj teksty, optymalizuj koszyk, pomoc umieszczaj kontekstowo" - to wybrane zalecenia dla e-handlowców wynikające z badania procesu zakupowego w sklepach internetowych przeprowadzonego przez agencję Ideacto oraz firmę Eyetracking.pl.

Celem badań przeprowadzonych przez agencję Ideacto oraz firmę Eyetracking.pl było poznanie problemów, jakie spotykają użytkownicy podczas procesu zakupowego w sklepach internetowych oraz sformuołowanie wytycznych, których uwzględnienie poprawić może efektywność sprzedaży on-line.

Badania miały charakter eksploracyjny i zostały przeprowadzone za pomocą metody EyeTracking bazującej na pomiarze pracy narządu wzroku. Próba badanych wynosiła 10 osób. Każdy z uczestników badania mógł dowolnie wybrać produkty, które chce kupić w dwóch sklepach (wytypowanych z "Rankingu sklepów internetowych 2008 Money.pl i tygodnika Wprost"). W ten sposób starano się zachować warunki procesu i motywację jak najbardziej zbliżone do naturalnych.

Wykonując badania jako główny cel postawiliśmy sobie przeanalizowanie czynników, które mogą mieć wpływ na ostateczną decyzje i finalizację zakupów. Okazuje się, że sam fakt istnienia potrzebnych informacji w procesie zakupowym może okazać się niewystarczający, aby klient dokonał zakupu. Ważna jest forma i miejsce prezentacji informacji - podkreśla Joanna Kotala z Idecto. Badania użyteczności skutecznie pozwalają zobaczyć jak zachowują się klienci w naszym sklepie. Ta wiedza jest niezbędna, aby ulepszać sklep internetowy pod kątem sprzedaży$.

Na bazie badania stworzono wytyczne dotyczące takich elementów sklepu jak: Koszyk, Produkty polecane, rekomendowane, Promocje i prezenty, Dostawa, Kroki procesu zakupowego oraz Formularze.

Zalecenia, które należy uwzględnić w projektowaniu procesu zakupowego w sklepie internetowym, opracowane przez Ideacto oraz Eytracking.pl na podstawie badań są następujące:

- Stosuj zrozumiałe etykiety.

- Spraw, aby użytkownicy nie czuli się zdezorientowani działaniem funkcji. Informuj i uprzedzaj.

- Stosuj opisy ikon, zwłaszcza tych abstrakcyjnych.

- Do ważnych tekstów dodaj elementy graficzne, które przyciągną uwagę.

- Stosuj użyteczne nagłówki, czyli wyjaśnij jednoznacznie treść, której dotyczą.

- Skracaj i upraszczaj teksty.

- Pomoc i wszystkie dodatkowe informacje umieszczaj kontekstowo.

- Nadaj priorytety przyciskom, aby ułatwić użytkownikom nawigowanie.

- Spraw, aby działanie wszystkich funkcji było intuicyjne i przewidywalne dla użytkowników.

- Unikaj elementów dodatkowych, które mogą rozpraszać i odciągać wzrok użytkowników.

- Rejestrację i logowanie zaplanuj tak, aby nie odrywać użytkowników od ich głównego celu, czyli procesu zakupowego. Pamiętaj, ważna jest płynność w realizacji zakupu.

- Aby wyróżnić formularz i skupić na nim uwagę użytkowników możesz stosować delikatne jasne tło.

- Pamiętaj, że prezentacja zawartości koszyka w kolejnych krokach procesu zakupowego rozprasza.

- Minimalizuj liczbę pól formularzy.

- Jasno i precyzyjnie projektuj kroki procesu zakupowego, tak aby użytkownik wiedział gdzie się znajduje i jaki krok jest ostateczny.

- Stosuj spójne i jasne nazwy dla poszczególnych kroków procesu zakupowego oraz przycisków.

Raport "Badanie procesu zakupowego w sklepach internetowych" dostępny jest tutaj