Idea liczy na plus

W 2002 r. operator sieci Idea zanotował 3,46 mld zł przychodu (rok wcześniej 2,39 mld zł) oraz 69 mln zł straty netto. Plan Centertela na bieżący rok zakłada nawet 25 proc. wzrost obrotów i wypracowanie zysku netto. Na koniec 2002 r. z usług Idei korzystało 4,48 mln klientów.

Liczba użytkowników utrzymywanej przez operatora sieci analogowej NMT450i spadła do 11,9 tys. z 42 tys. w 2001 r. W samym IV kw. ubiegłego roku telefony w sieci Idea zakupiło 691 tys. osób. W 2002 r. średni miesięczny przychód firmy na abonenta (ARPU) wyniósł 31,1 zł oraz 138 zł – odpowiednia dla usług prepaid i postpaid. Wskaźnik MoU (średnia miesięczna liczba wydzwonionych minut na użytkownika) wyniósł: 28,4 min dla użytkowników POP i 124,6 min dla klientów abonamentowych.

Udział Centertela w rynku wzrósł do 32,2%. Zarząd firmy spodziewa się, że w 2003 r. Idea pozyska milion kolejnych użytkowników i na koniec roku będzie obsługiwać 5,5 mln klientów. Spółka przewiduje także dalszą poprawę wskaźnika EBITA, który w 2002 r. wyniósł 730 mln zł.

W minionym roku dobre wyniki zanotowali także konkurenci Centertela. PTC zarządzająca siecią Era w 2002 r. miała 4,93 mld zł przychodu i 346 mln zł zysku netto. Polkomtel wypracował 515 mln zł zysku przy przychodach sięgających 4,8 mld zł.