ITI kupuje Optimusa

ITI Holdings zawarł aneks do umowy wstępnej z BRE Bankiem. Dotyczy on 1 756 190 akcji uprzywilejowanych w serii A, stanowiących 25% kapitału akcyjnego i dających 61,6% głosów na WZA.

Wartość umowy wynosi 386 mln zł. Cena za jedną akcję nie uległa zmianie i wynosi 220 zł. Ostateczne zawarcie umowy zależy od decyzji KPWiG. Akcje kupowane przez ITI od BRE Banku i prywatnego inwestora Zbigniewa Jakubasa dają medialnemu holdingowi kontrolę portalem Onet.

„Po podziale, Optimus i Onet będą notowane na giełdzie osobno” - zapowiedział Jan Wejchert, prezes ITI Holdings.

Umowa wstępna pomiędzy ITI Holdings, BRE Bankiem i Zbigniewem Jakubasem, pasywnymi inwestorami Optimusa została zawarta w listopadzie 2000 r. Dotyczyła kupna 33% akcji spółki, dających 68,7% głosów na jej walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wartość transakcji wtedy szacowana była na 471,5 mln zł.