IT w Rumunii

Całkowita wysokość inwestycji w sektorze IT w Rumunii wyniesie w tym roku ok. 500 mln USD.

Informację taką podał Sabin Chiricescu, minister telekomunikacji, podczas międzynarodowej konferencji „Process Automation and Information Technology”, zorganizowanej w Bukareszcie przez brytyjską firmę BM Ventures. Minister wyjaśnił, że te szacunki obejmują inwestycje prywatne, budżet państwowy i projekty publiczne łączone z prywatnymi.

Według przewidywań Sabina Chiricescu, do roku 2003 inwestycje w branży IT powinny osiągnąć wysokość 1,5 mld USD . Rząd zamierza wspierać ten sektor gospodarki, m.in. poprzez ulgi podatkowe, dodał jednak, że ulgi nie zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.

<i>Źródło: StockAccess.com</i>