ISOC przeciwne wydłużaniu praw autorskich

Stowarzyszenie Internet Society Poland zaapelowało do rządu polskiego o odrzucenie jednego z projektów unijnych. Chodzi tu o propozycję zmiany autorskich praw majątkowych nagrań dźwiękowych, które miałyby zostać wydłużone z obecnych 50 do 95 lat.

ISOC przeciwne wydłużaniu praw autorskich
Nowe prawo miałoby obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, w tym Polski. ISOC podaje, że wnikliwie przeanalizowało przedstawione (choć niekompletne) dokumenty. Z analizy ekonomicznej Stowarzyszenia wynika, że głównym beneficjentem wydłużenia praw do nagrań dźwiękowych będą wydawcy muzyczni, natomiast zyski dla artystów wykonawców będą znikome. Poważne koszty poniosą konsumenci, nadawcy i instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury (przedłużenie praw w praktyce uniemożliwi udostępnianie historycznych plików multimedialnych w bibliotekach i archiwach internetowych).

ISOC podaje również, że największym problemem będzie wzrost kosztów operacyjnych (przede wszystkim prawnych) związanych z obsługą praw oraz zatamowanie tzw. wtórnego obiegu kultury, w którym stare dzieła są w twórczy sposób ponownie wykorzystywane do różnych, często niekomercyjnych, celów.

"Tryb tych konsultacji jest skandaliczny: propozycja pojawia się w środku wakacji, z wyznaczonym niezwykle krótkim czasem na reakcję państw członkowskich." - czytamy w oświadczeniu ISOC.

Podobna propozycja odnośnie zmian w prawie producenckim dyskutowana była w Wielkiej Brytanii w roku 2006. Jak wskazuje Stowarzyszenie - po miażdżącej krytyce i publikacji raportu Gowersa (z rekomendacją nie przedłużania) projekt ten został odrzucony.