ISO dla Ster-Projektu

Spółka uzyskała certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie serwisu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz usług.

Certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami europejskiej normy został wydany przez IQNet i KEMA.